Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste u nás nakoupil.

 

Níže naleznete reklamační podmínky a postup při vrácení či výměně zboží.

 

 

1. Reklamační podmínky

 • Záruka na výrobní vady odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla je to 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným nebo nesprávným používáním, nesprávným skladováním.

 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy, zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží. Pokud není záruční list zaslán spolu se zbožím, jako takový slouží faktura nebo jednoduchý daňový doklad, který Vám bude předán nebo elektronicky zaslán.

 • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.

2. Jak provést reklamaci?

 • Zboží osobně přineste nebo zašlete jako doporučený balíček na adresu prodejny, nikoliv na sídlo společnosti. (skutečně vynaložené náklady na poštovné uhrazené v souvislosti se zasláním reklamovaného zboží Vám v případě uznání reklamace jako oprávněné proplatíme na základě Vaší žádosti po předložení podacího lístku nebo přepravního listu).

 • Společně se zbožím doložte kopii dokladu prokazujícího koupi zboží a vyplněný reklamační list ( verze PDF, verze LibreOffice ). Reklamační list s Vámi rádi sepíšeme i na prodejně.

 • Reklamované zboží musí být vždy čisté. Prodávající si vyhrazuje právo špinavé zboží nepřevzít do doby, než bude připraveno k převzetí pro reklamaci.

 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději musí být reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží dovozci či k prodejci a končí vyřízením reklamace u dovozce, výrobce či u prodejce.

 

 

3. Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě - odstoupení od kupní smlouvy

Vrácení zboží je u nás možné jen pro zákazníky, kteří nakoupili na eshopu

 • Kupující na eshopu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu v neporušeném původním stavu, včetně originálních obalů. Doporučeně na adresu prodejny, nebo osobně na adresu prodejny.

 • Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vyplnit vzorový formulář ( verze PDF, verze LibreOffice ) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
 • V souvislosti s nařízením vlády, která kvůli koronavirové epidemii uzavřela všechny naše obchody, prosím ZASÍLEJTE NÁM ZBOŽÍ, KTERÉ VRACÍTE jen na pobočku OC Ládví, Střelničná 1660, Praha 8, 18200. 

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

4. Výměna zboží při nákupu přes eshop

 • Pokud, budete potřebovat zboží vyměnit za jiné (např. jiná velikost), kontaktujte nás emailem nebo telefonicky. Výměnu zboží budeme řešit individuálně dle aktuálních možností a skladových zásob.
 • Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.
 • Pokud na výměnu spěcháte, je nejrychlejší cesta najít si požadovaný model na eshopu, učinit novou objednávku a napsat do poznámky "výměna za Objednávku XXXX"). Nevyhovující obuv nám vrátíte jako odstoupení od smlouvy a dopište k němu, že se jedná o výměnu. V takovém případě Vám vrátíme na účet cenu bot včetně poštovného. 
 • Jakýkoliv jiný způsob umíme řešit individuálně.

5. Výměna zboží při nákupu v kamenné prodejně 

 • Pro kupující v kamenném obchodě platí, že lze zboží u nás zakoupené vyměnit za jiné do 10ti dnů od zakoupení. (zboží musí být ale nepoužité, bez známek nošení a v původních obalech)

Aktualizováno: 20.3. 2020. Změny jsou vyhrazeny.