Nejprodávanější produkty

Dodavatelé

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste u nás nakoupil.

Níže naleznete informace jak postupovat při reklamaci, vrácení či výměně zboží.

REKLAMACE

 • Záruka na výrobní vady odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla je to 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným nebo nesprávným používáním, nesprávným skladováním.

 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy, zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží. Pokud není záruční list zaslán spolu se zbožím, jako takový slouží faktura nebo jednoduchý daňový doklad, který Vám bude předán nebo elektronicky zaslán.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, nesprávné použití, vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, žáru a vlhku
  nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží, neodborný servis.

 • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
 • Reklamaci je zákazník povinen učinit bezprodleně po té, co se vada projevila. 
 • Reklamované zboží musí být vždy čisté. Prodávající si vyhrazuje právo špinavé zboží nepřevzít do doby, než bude připraveno k převzetí pro reklamaci.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději musí být reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží dovozci či k prodejci a končí vyřízením reklamace u dovozce, výrobce či u prodejce.
 • Reklamované zboží osobně přineste nebo zašlete jako doporučený balíček na adresu prodejny, nikoliv na sídlo společnosti. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon nebo lístek z pošty případně zásilkové služby) a podrobný popis závady.
 • Skutečně vynaložené náklady na poštovné uhrazené v souvislosti se zasláním reklamovaného zboží Vám v případě uznání reklamace jako oprávněné proplatíme na základě Vaší žádosti po předložení podacího lístku nebo přepravního listu.

Jak provést reklamaci?

můžete dvěma různými způsoby (doporučujeme ten první)

ON LINE

 • Budete potřebovat číslo objednávky z eshopu, nebo účtenku z prodejny.
 • Pokud jste náš registrovaný zákazník, přihlašte se na našem eshopu a ve svém osobním nastavení najděte tlačítko Reklamace.
 • Pokud nejste registrovaný zákazník můžete rovnou přejít do naší ZÁKAZNICKÉ SEKCE ONLINE, která je určena všem zákazníkům i těm neregistrovaným.  
 • Postupujte dále dle instrukcí. Zákaznická sekce je intuitivní.
 1. V online formuláři zadáte číslo objednávky, datum a zaplacenou částku.
 2. Zvolíte konkrétní zboží a pomocí tlačítka "reklamovat online" vyplníte reklamační protokol
 3. Po vyplnění reklamačního protokolu bude reklamaci přiděleno reklamační číslo
 4. Toto číslo vložíte do balíku k reklamovanému zboží. Stačí i rukou napsané na papíru.


Reklamované  boty vraťte:

 • osobně na kteroukoliv naší pobočku https://obchod.bota-bota.cz/prodejna-detska-obuv-praha
 • jako doporučený balíček na adresu BotaBota, Bryksova 756/66, Praha 9, 198 00, email: info@bota-bota.cz, tel: 730898127,
 • můžete využít i  služeb společnosti Zásilkovna, která má výhodnější ceny než jiný přepravce, v takovém případě můžete zaslat na výdejní místo Opálkova 1658/2, U tabáku, Praha 8, 18200, ID výdejního místa je 21934. Email pro zaslání hesla uvedte: ladvi@bota-bota.cz, tel: 604 690 560

Prosím nezasílejte zboží na sídlo firmy.

OFF LINE

- klasické ruční vyplnění formuláře

 • Společně se zbožím doložte kopii dokladu prokazujícího koupi zboží a vyplněný reklamační list ( verze PDF, verze LibreOffice ), vložte do balíku s reklamovanou obuví a přineste nebo zašlete na kteroukoliv pobočku, nikoliv na sídlo firmy. Reklamační list s Vámi rádi sepíšeme i na prodejně.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ ve 14 denní lhůtě - odstoupení od kupní smlouvy
(jen pro zákazníky, kteří nakoupili na eshopu)

 • Kupující na eshopu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu v neporušeném původním stavu, včetně originálních obalů. Doporučeně na adresu prodejny, nebo osobně na adresu prodejny.

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

Jak provést vrácení zboží?

můžete dvěma různými způsoby (doporučujeme ten první) ON LINE

 • Budete potřebovat číslo objednávky z eshopu
 • Pokud jste náš registrovaný zákazník, přihlašte se na našem eshopu a ve svém osobním nastavení najděte tlačítko Vrácení zboží.
 • Pokud nejste registrovaný zákazník můžete rovnou přejít do naší ZÁKAZNICKÉ SEKCE ONLINE, která je určena všem zákazníkům i těm neregistrovaným.     
 • Postupujte dále dle instrukcí. Zákaznická sekce je intuitivní.
 1. V online formuláři zadáte číslo objednávky, datum a zaplacenou částku.
 2. Zvolíte konkrétní zboží a klikněte na tlačítko "žádost o vrácení"
 3. Vygeneruje se Vám odstoupení od smlouvy a číslo vratky.
 4. Toto číslo vložíte do balíku k vracenému zboží. Stačí i rukou napsané na papíru.Nevyhovující boty vraťte:

 • osobně na kteroukoliv naší pobočku https://obchod.bota-bota.cz/prodejna-detska-obuv-praha
 • Pro odeslání zboží doporučujeme využít kód pro Zpětné zásilky, za který Vám následně budeme účtovat 55 Kč.
  Jak postupovat?
  Zabalenou zásilku, ve které zanecháte číslo Vaší vratky z naší Zákaznické sekce, odneste na libovolné podací místo Zásilkovny, obsluze nadiktujte tento  kód 92516795.
  Jakmile zboží obdržíme, dostanete emailem potvrzení o jeho přijetí a při vracení peněz Vám strhneme 55 ,- Kč za odeslání vratkového balíku.
 • Zboží můžete zaslat zpět i jakýmkoliv Vámi zvoleným dopravcem. A to na adresu: BotaBota, Bryksova 756/66, Praha 9, 198 00, email: info@bota-bota.cz, tel: 730898127


Prosím nezasílejte zboží na sídlo firmy.


OFF LINE - klasické ruční vyplnění formuláře

 • Společně se zbožím doložte kopii dokladu prokazujícího koupi zboží a  vyplňte vzorový formulář ( verze PDF, verze LibreOffice ) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Vložte do balíku s vraceným zbožím a přineste nebo zašlete na kteroukoliv pobočku, nikoliv na sídlo firmy. VÝMĚNA ZBOŽÍ  při nákupu přes eshop

 • Nejrychlejší cesta je najít si požadovaný model na eshopu, učinit novou objednávku a napsat do poznámky "výměna za Objednávku XXXX"). Nevyhovující obuv nám vrátíte jako odstoupení od smlouvy a dopište k němu, že se jedná o výměnu. V takovém případě Vám vrátíme na účet cenu bot včetně poštovného za první objednávku. Peníze vracíme většinou do druhého dne od obdržení vráceného zboží.
 • Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.
 • Jakýkoliv jiný způsob umíme řešit individuálně - kontaktujte nás emailem nebo telefonicky.VÝMĚNA ZBOŽÍ  při nákupu v kamenné prodejně 

 • Pro kupující v kamenném obchodě platí, že lze zboží u nás zakoupené vyměnit za jiné do 10ti dnů od zakoupení. (zboží musí být ale nepoužité, bez známek nošení a v původních obalech)

Aktualizováno: 31.10. 2023. Změny jsou vyhrazeny.